win-winThe International Center for Management & Organization Effectiveness (CMOE) is pleased to announce the release of the book Win-Win Partnerships: Be on the Leading Edge with Synergistic Coaching in Romanian.  Now those looking for Coaching Skills in Romanian have a place to turn. Win-Win Partnerships focuses on coaching and developing learning relationships to create productive dialogue.

“To coach is to find people’s passion and help them excel, be it at work, at school or even with family,” says Steven Stowell, Ph.D., Win-Win author and founder of CMOE.  “Coaching focuses on coordinated effort and creates a unique chemistry that brings excitement to our relationships, as well as productive results to our organizations.”

Published by CMOE Press, Win-Win Partnerships:  Be on the Leading Edge with Synergistic Coaching (9780989860338) is available at major on-line book seller. The contents of this book also ties in with CMOE’s Coaching Workshops.  Workshops are based on CMOE’s proprietary models, with a proven process that is backed by extensive and ongoing empirical research.

CMOE has over thirty-five years’ experience in employee training and development on such topics as Coaching, Strategy, Teamwork, Leadership, Executive Retreats, and Executive Coaching and has offices in North America South America, Europe, Asia, Middle East, Africa.

CMOE is a private company, founded in 1978, with its global headquarters in Salt Lake City, Utah; CMOE’s vision was to build long-term partnerships in the workplace.  Since that time, CMOE has provided learning, consulting, and organizational-research services for thousands of leaders in a variety of industries for organizations worldwide. CMOE enables their client to conquer life’s challenges, enhance their competitiveness, and improve the effectiveness of their operations.

###


CMOE lansează cartea electronică Win-Win Partnerships în România

romanianCentrul Internațional pentru Management și Organizare de Eficacitate (CMOE) are plăcerea să anunțe lansarea cărții Win-Win Partnerships: Be on the Leading Edge with Synergistic Coaching în România. Acum, cei care caută abilităţi de antrenament au un punct de start. Win-Win Partnerships se concentrează asupra antrenament şi dezvoltării relaţiilor de învățare pentru a crea un dialog productiv.

„Cel mai important pentru antrenor este ca oamenii să-şi găsească pasiunea, interesul și de ai ajuta să exceleze, fie la locul de muncă, fie la școală sau chiar în familie”, spune Steven Stowell, Ph.D., Win-Win autor și fondator al CMOE. Antrenamentul se focusează asupra efortului coordonat și creează o chimie unică, care inspiră entuziasm în relațiile noastre, precum și ne aduce rezultate productive în organizațiile noastre.

Publicată de către CMOE Press, Win-Win Partnerships:  Be on the Leading Edge with Synergistic Coaching (9780989860338) este disponibilă la majoritatea vânzătorilor de cărții on-line. Conținutul acestei cărți, de asemenea, se datorează training-ului CMOE. Training-ul se bazează pe propriile modele ale CMOE-lui, cu un proces dovedit, care se bazează pe ample cercetări și pe cercetări empirice, care se află în curs de desfășurare.

CMOE are o experienţă de peste treizeci și cinci de ani, în instruirea și dezvoltarea angajaților pe teme cum ar fi: antrenament, strategie, munca în echipă, conducere, retrageri executive, și antrenament executiv; și are sedii în America de Nord, America de Sud, Europa, Asia, Orientul Mijlociu, Africa.

CMOE este o companie privată, fondată în 1978, cu sediul central la nivel mondial în Salt Lake City, Utah, viziunea CMOE a fost de a construi relaţii pe termen lung la locul de muncă. Din acel moment, CMOE a oferit antrenament, consultanță și servicii de organizare şi cercetare pentru mii de lideri într-o varietate de industrii de organizații din întreaga lume. CMOE permite clientului său de a cuceri provocările vieții, de a îmbunătăți competitivitatea și de a îmbunătăți eficiența operațiunilor.

###

Recommended For You:

Coaching

Learn More
About the Author
CMOE Design Team
CMOE’s Design Team is comprised of individuals with diverse and complementary strengths, talents, education, and experience who have come together to bring a unique service to CMOE’s clients. Our team has a rich depth of knowledge, holding advanced degrees in areas such as business management, psychology, communication, human resource management, organizational development, and sociology.

Get Exclusive Content Delivered Straight to Your Inbox

When you subscribe to our blog and become a CMOE Insider.

And the best part?

It's 100% free.